Quiz "Türkçe Meal Dersleri"

Sınav-1
Frage 1 von 15
Faiz alan "Allah ve Resulü ile savaşa girdiğinizi bilin" ayeti aşağıdakilerden hangisidir?