Quiz "Türkçe Meal Dersleri"

Sınav-8
Frage 1 von 15
Hakk’a yol gösteren, ayetleri inkar edenlere Allah’ın tuzağı çetindir. İfadesi hangi ayette geçmektedir?