Quiz "Türkçe Meal Dersleri"

Sınav-19
Frage 1 von 15
Hz. İsa ve teslis konusu hangi ayette anlatılır?