Quiz "Türkçe Meal Dersleri"

Sınav-2
Frage 1 von 30
"Ruh Rabbimin emrindendir. Size ilimden ancak az bir şey verilmiştir". Ayeti aşağıdakilerden hangisidir?