Quiz "Türkçe Meal Dersleri"

Sınav-16
Frage 1 von 15
Ehli kitabın tavırlarının anlatıldığı ayet aşağıdakilerden hangisidir?