Quiz "Türkçe Meal Dersleri"

Sınav-12
Frage 1 von 15
Mi’rac mucizesi hangi ayette anlatılır?