Quiz "Türkçe Meal Dersleri"

Sınav-11
Frage 1 von 15
Savaşta başarının sebebi (Kalbi takviye edecek iki kuvvet: sabır ve zikir)Konuları hangi ayette anlatılmıştır?