Quiz "TMS 1"

Türkçe Meal Sınavı
Frage 1 von 1
Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde Allah iman etmeyen kavimlerden bahseder?