Quiz "Enfal suresi"


Frage 1 von 15
Savaşta başarının sebebi (Kalbi takviye edecek iki kuvvet: sabır ve zikir)